Välkommen till Schäferdistrikt Gävleborg

Aktiviteter sker nästan aldrig i distriktets regi utan arrangeras av våra lokalklubbar  Sk Gefle och Sk Bergslagen, se fliken lokalklubb.

Exteriörbeskrivning på SK Gefle

SK Gefle bjuder in till exteriörbeskrivning för schäfrar. Beskrivningen kommer att ske på SK Gefle den 15 augusti, beskrivare Lars Nielsen. Anmälan görs på SBK tävling

Nya riktlinjer COVID-19 från 1 juli 2020!

Nya riktlinjer kring resor pga COVID-19