ORDFÖRANDE
Britt-Marie Hillberg
Algatan 16
8133 33 HOFORS
076-024 09 75

VICE ORDFÖRANDE
Joel Strömberg
070-693 40 10
SEKRETERARE
Annette Mosell
Långsandsvägen 4
814 93 Skutskär
070-371 65 89
KASSÖR
Lena Nielsen
070-645 11 43
LEDAMOT
Åsa Hultgren
070-442 05 55
SUPPLEANT 1
Lars Nielsen
070-581 08 89

SUPPLEANT 2
Anna Thelin
anna.thelin63@gmail.com

REVISOR
Anneli Hultman
070-628 89 85

REVISOR
Anna Nolén
070-395 09 07

VALBEREDNING
Sammankallande
Tina Frid
070-699 80 84

Malin Slåtteby
070-284 76 46

WEBANSVARIG
Britt-Marie Hillberg
076-024 09 75