ORDFÖRANDE
Tina Fridh

Repbäcksvägen 320
781 69 Borlänge
070-699 80 84
VICE ORDFÖRANDE Joel Strömberg

070-693 40 10
SEKRETERARE
Annette Mosell

Långsandsvägen 4
814 93 Skutskär
070-371 65 89
KASSÖR
Lena Nielsen

070-645 11 43
LEDAMOT Mats Axenvik

070-667 02 47
SUPPLEANT 2
Jan Åström

0290-319 36
SUPPLEANT 1
Lars Nielsen

070-581 08 89

WEBBANSVARIG
Joel Strömberg

070-693 40 10

VALBEREDNING
Birgitta Andersson sammankallande

070-615 49 07

Patric Englund

070-332 44 02

Malin Slåttby

070-284 76 46

REVISOR
Anneli Hultman

070-628 89 85
REVISOR
Anna Nolén

070-395 09 07
REVISORSUPPLEANT
Annika Andersson

076-163 27 99