ORDFÖRANDE
Patric Englund
patric.englund@sjolins-smide.se
Tallstigen 14
820 70 Ilsbo
070-332 44 02
VICE ORDFÖRANDE
Tina Fridh
viceordforande@sdgavleborg.se
Repbäcksvägen 320
781 69 Borlänge
070-699 80 84
SEKRETERARE
Annika Andersson
rorbacka@gmail.com sekreterare@sdgavleborg.se
Rörbackavägen 3
81495 Älvkarleby
076-163 27 99
KASSÖR
Lena Nielsen
lenanielsen66@hotmail.com
070-645 11 43
LEDAMOT Joel Strömberg
Joel.stromberg@live.se
070-693 40 10
SUPPLEANT 1 Mats Axenvik
caxenvik@gmail.com
070-667 02 47
SUPPLEANT 2
Lars Nielsen
larsa-nielsen@tele2.se
070-581 08 89

WEBBANSVARIG
Annika Anderson
sekreterare@sdgavleborg.se

VALBEREDNING
Birgitta Andersson
birgitta.olovsson@telia.com
070-615 49 07

VALBEREDNING
Britt-Marie Hillberg
brittmarie.hillberg@gmail.com
076-024 09 75

REVISOR
Anneli Hultman
anneli@lillbillan.se
070-628 89 85
REVISOR
Anna Nolén
anna.e.nolen@gmail.com
070-395 09 07
REVISORSUPPLEANT
Annette Mosell
annette.b.m@telia.com
070-371 65 89